Dự báo thời tiết Huyện KBang - Gia Lai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:16 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện KBang - Gia Lai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện KBang - Gia Lai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện KBang

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:13

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.63 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện KBang