Thời tiết Huyện Ia Pa - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.63

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.278 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.235 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.101 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.198 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.625 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

4.536 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

98%

T2 29/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.862 km

UV

9.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.961 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

2.303 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

2.595 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

2.894 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

3.162 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

3.397 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8.014 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

95%

T3 30/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia Pa - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ia Pa

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

31°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

4.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia Pa