Dự báo thời tiết Huyện Ia Pa - Gia Lai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:00 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:01 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia Pa - Gia Lai 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ia Pa - Gia Lai 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Ia Pa

bầu trời quang đãng

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:58

Thấp/Cao

20°

/

37°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.47 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

8.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia Pa