Dự báo thời tiết Huyện Ia Pa - Gia Lai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:57 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:57 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia Pa - Gia Lai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ia Pa - Gia Lai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ia Pa

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:57

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.07 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia Pa