Dự báo thời tiết Huyện Ia Grai - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  11.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:40
T5 28/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  12.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:39
T6 29/09
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  17.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:38
T7 30/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  26.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:38
CN 01/10
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  5.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia Grai - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ia Grai - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ia Grai

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:40

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.89

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia Grai