Thời tiết Huyện Đăk Pơ - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

95%

T5 08/06
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.4

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.16

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.34

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

98%

T6 09/06
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Pơ - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đăk Pơ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đăk Pơ