Dự báo thời tiết Huyện Đăk Pơ - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:57
T5 23/03
mây thưa
34°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.5%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:57
T6 24/03
bầu trời quang đãng
35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/38.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/37°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
T7 25/03
bầu trời quang đãng
34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/39°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
CN 26/03
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.9°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.1°/37°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Pơ - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đăk Pơ - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đăk Pơ

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:57

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đăk Pơ