Dự báo thời tiết Huyện Đăk Pơ - Gia Lai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Pơ - Gia Lai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đăk Pơ - Gia Lai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đăk Pơ

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.46 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đăk Pơ