Dự báo thời tiết Huyện Chư Sê - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.1%
 • Lượng mưa
  7.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:41
T3 26/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  2.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:41
T4 27/09
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  32.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:40
T5 28/09
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  13.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:39
T6 29/09
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  11.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Sê - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chư Sê - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Sê

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:41

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Sê