Dự báo thời tiết Huyện Chư Sê - Gia Lai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:57 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:57 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:00 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Sê - Gia Lai 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Chư Sê - Gia Lai 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Sê

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:57

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.07 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Sê