Dự báo thời tiết Huyện Chư Sê - Gia Lai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Sê - Gia Lai 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Chư Sê - Gia Lai 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Sê

bầu trời quang đãng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

18°

/

34°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Sê