Dự báo thời tiết Huyện Chư Sê - Gia Lai 3 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/39.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/37.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/39.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/38°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mây rải rác
36°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/39.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/38.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Sê - Gia Lai 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chư Sê - Gia Lai 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Sê

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

3.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Sê