Dự báo thời tiết Huyện Chư Prông - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  7.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T2 02/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  3.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T3 03/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  6.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  16.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T5 05/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  7.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Prông - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chư Prông - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Prông

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Prông