Dự báo thời tiết Huyện Chư Prông - Gia Lai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Prông - Gia Lai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chư Prông - Gia Lai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Prông

mưa vừa

22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:41

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.34 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Prông