Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  1.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:58
T7 01/04
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:58
CN 02/04
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.8%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:58
T2 03/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.1%
 • Lượng mưa
  1.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:58
T3 04/04
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  12.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Păh - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chư Păh - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Păh

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:58

Thấp/Cao

20°

/

33°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

12.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Păh