Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh - Gia Lai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Păh - Gia Lai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chư Păh - Gia Lai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Păh

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

75%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Păh