Dự báo thời tiết Gia Lai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:27 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai 15 ngày tới

Lượng mưa Gia Lai 15 ngày tới

Thời tiết Gia Lai

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

77%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

9.584 km

wind

Gió

0.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

7.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Gia Lai