Dự báo thời tiết Gia Lai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
5.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai 15 ngày tới

Lượng mưa Gia Lai 15 ngày tới

Thời tiết Gia Lai

bầu trời quang đãng

12°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1016 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.94 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

10°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:14 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Gia Lai