Dự báo thời tiết Gia Lai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai 10 ngày tới

Lượng mưa Gia Lai 10 ngày tới

Thời tiết Gia Lai

bầu trời quang đãng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:10

Thấp/Cao

21°

/

32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.006 km

wind

Gió

1.21 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Gia Lai