Gia Lai: Nguy cơ hạn hán ngay từ đầu vụ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên vừa ký công văn số 674/UBND-NL về việc chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.

Theo công văn này, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống hạn trên địa bàn, tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán thiếu nước, phục vụ SX nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2019.

Cụ thể, Sở TN- MT, Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc vận hành trong mùa cạn các hồ An Khê, Ka Nak, đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo vận hành trong trường hợp có nhu cầu dùng nước ở hạ du.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cưòng dự báo, nhận định về tình hình mưa, dòng chảy, cảnh báo khô hạn, cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương để chỉ đạo SX phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động phòng, chống hạn.

Sở NN- PTNT chủ động thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại khi có hạn hán xảy ra trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. UBND các huyện, TP, TX có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước chủ động sử dụng ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán theo quy định, bảo đảm đúng đối tượng.

Công văn nhấn mạnh, về lâu dài, các Sở, ngành, địa phương có liên quan cần tập trung rà soát, tổ chức SX phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, diễn biến hạn hán, tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn