Gấp rút ứng phó lũ lên nhanh tại ĐBSCL

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tập trung thực hiện các giải pháp đối với với lũ đang lên nhanh tại khu vực này nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Tổng cục Thủy lợi cho biết, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 26/8, lũ ở sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh, số liệu thực đo ngày 26/8/2018 mực nước tại Tân Châu cao nhất đạt 3,92m (cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,66m, cao hơn năm 2017 khoảng 0,89m); tại Châu Đốc đạt 3,44m (cao hơn TBNN khoảng 0,65m, cao hơn năm 2017 khoảng 0,78m).

Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 31/8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,2m trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,7m (trên báo động 2 là 0,2m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 2, có nơi trên báo động 2; đến ngày 5/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,15m, tại Châu Đốc ở mức 3,65m; đến khoảng ngày 12-14/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3 (Tân Châu 4,5m, Châu Đốc 4,0m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 2 – báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Để bảo vệ hoạt động sản xuất nông nghiệp và dân sinh, ứng phó với lũ lên nhanh, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Văn bản số 6169/BNN-TCTL ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; văn bản ngày 20/8/2018 của Tổng cục Thủy lợi về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống ngập lụt, úng do ảnh hưởng của lũ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện nghiêm việc vận hành các đập Trà Sư, Tha La và các công trình thủy lợi khác vùng Tứ Giác Long Xuyên theo đúng quy trình vận hành được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và bảo vệ sản xuất, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do lũ gây ra.

Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo lũ sông Cửu Long do các cơ quan chuyên ngành khí tượng thủy văn và thông tin dự báo ngập lũ nội đồng do các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp hàng ngày để thực hiện các giải pháp ứng phó kịp thời;

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình lũ lên nhanh trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, tổ chức liên quan chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống, đề phòng thiệt hại do lũ gây ra.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn