Dự báo nhiệt độ, độ ẩm cả nước trong 10 ngày tới

Trong 10 ngày tới xu thế nhiệt độ cả nước có xu hướng tăng, độ ẩm có xu hướng giảm.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia xu thế nhiệt độ, độ ẩm của cả nước trong 10 ngày tới như sau:

Tại khu vực Hà Nội: Từ đêm 7-9/2 có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 16-19 độ C; riêng ngày 9/2 là 14-17 độ C. Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 12-15 độ C. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 90 – 100, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 75 – 85.

Ngày 10-11/2: Có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 20-23 độ C; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 15-18 độ C. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 85-90, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 75-80.

Từ ngày 12 – 16/2: Có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 23-26 độ C, có nơi cao hơn; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 18-21 độ C. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 70-80, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 65-70.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 7-10/2 có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 17-20 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 22-25 độ C, có nơi cao hơn; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 13-16, có nơi dưới 13 độ C. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 85-90, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 60-70.

Ngày 11-16/2: có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 22-25, riêng khu Tây Bắc 26-29, có nơi trên 30; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 15-18, có nơi dưới 15. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 75-85, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 55-65.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 7-9/2 có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 16-19, vùng núi 13-16; riêng ngày 9/2, 14-17; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 11-14, vùng núi có nơi dưới 10. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 90-100, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 75-85.

Ngày 10-11/02: Có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 20-23, có nơi trên 23; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 15-18, vùng núi có nơi thấp hơn. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 75-85, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 60-70.

Ngày 12-16/2: Có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 23-26, có nơi cao hơn; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 18-21, vùng núi có nơi thấp hơn. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 70-80, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 55-67.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 7/2 có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 24-27, phía Nam có nơi trên 28; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 16-19. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 75-90, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 65-70.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình ThuậnNgày 7/2 có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 27-30, phía Nam có nơi cao hơn; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 18-21, phía Nam có nơi trên 21. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 77-83, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 55-65.

Ngày 8-10/2: Có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 24-27, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 27-30; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 17-20, phía Nam có nơi trên 22. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 80-85, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 60-70.

Ngày 11-16/2: Có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 29-32, phía Nam có nơi trên 32; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 20-23. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 70-80, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 50-65.

Tây Nguyên: Từ đêm 7-8/2: Có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 27-30, có nơi trên 31; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 13-16. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 75-85, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 55-65.

Ngày 9-10/2: Có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 25-28; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 13-16. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 75-85, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 60-75.

Ngày 11-16/2: Có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 28-31; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 15-18. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 70-78, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 40-55.

Nam Bộ: Đêm 7-10/2 có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 31-34; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 20-23, có nơi trên 23. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 70-80, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 50-55.

Ngày 11-16/2: Có nhiệt độ cao nhất vào khoảng 32-35, có nơi trên 35; Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 21-24, có nơi trên 24. Độ ẩm cao nhất từ khoảng 70-77, độ ẩm thấp nhất vào khoảng 40-52./.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn