Dự án chống ngập trên địa bàn TP.HCM: Thoát nước đô thị TP.HCM trúng lớn

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM vừa được lựa chọn trúng 3 gói thầu thuộc Dự án Duy tu hệ thống thoát nước – vận hành trạm bơm, cống kiểm soát triều trên địa bàn TP.HCM 5 năm, với tổng giá trúng thầu là 3.077 tỷ đồng. Cả 3 gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi, nhưng Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM không phải cạnh tranh với đối thủ nào, lập “hat-trick” một cách thuận lợi.

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM trúng 3 gói thầu quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.HCM với tổng giá trúng thầu hơn 3.000 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang
Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM trúng 3 gói thầu quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.HCM với tổng giá trúng thầu hơn 3.000 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

3 gói thầu mà Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM vừa trúng thầu đều sử dụng ngân sách nhà nước, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP.HCM làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư phát triển nước và môi trường Đại Việt làm bên mời thầu. 

Cán bộ đấu thầu của Bên mời thầu cho biết, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) của cả 3 gói thầu từ ngày 29/2 – 20/3/2020. Mỗi gói thầu đều có 2 – 3 nhà thầu mua HSMT nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ có Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM nộp hồ sơ dự thầu.

Giá trúng thầu của nhà thầu này tại Gói thầu Quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố (lưu vực Bắc Thành phố, Đông Thành phố, Bắc Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Nam Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Nam Tham Lương) là 1.408,879 tỷ đồng (giá gói thầu là 1.457,62 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,3%); thời gian thực hiện hợp đồng 60 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM (UDC) được thành lập năm 1993 với tên gọi Công ty Thoát nước đô thị, chính thức chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trực thuộc UBND TP.HCM vào năm 1997. Trong vòng hơn 4 năm trở lại đây, Công ty được công bố trúng 22 gói thầu đều nằm trên địa bàn TP.HCM. 3 gói thầu vừa được công bố trúng thầu có giá trị lớn nhất, 19 gói thầu còn lại đều có giá trị trúng thầu dưới 75 tỷ đồng.Tại Gói thầu Quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố (lưu vực Nam Thành phố, Tây Thành phố, Bến Nghé – Quận 4, Bắc Tàu Hủ, Tân Hóa – Lò Gốm), giá trúng thầu của Công ty là 1.446,963 tỷ đồng (giá gói thầu là 1.496,037 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,2%); thời gian thực hiện hợp đồng 60 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Còn tại Gói thầu Quản lý vận hành các trạm kiểm soát triều, trạm bơm chống ngập, giá trúng thầu của Công ty là 221,184 tỷ đồng (giá gói thầu là 238,724 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 7,3%); thời gian thực hiện hợp đồng 5 năm, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo tìm hiểu, trong thời gian phát hành HSMT, ngày 9/3/2020, Chủ đầu tư đã có quyết định sửa đổi HSMT 3 gói thầu. Chiều 20/3/2020 (thứ sáu), 3 gói thầu quy mô lớn trên được đóng thầu thì ngày 23/3/2020 (thứ hai), Chủ đầu tư đã có các quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Căn cứ các biên bản thương thảo hợp đồng ngày 27/3/2020 với Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM, ngày 30/3/2020, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã ban hành các quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM trúng 3 gói thầu trên. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/3/2025.

Chiều 3/4/2020, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Bên mời thầu cho biết, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM chưa ký hợp đồng 3 gói thầu trên với Chủ đầu tư.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn