Thời tiết Đồng Tháp theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

73%

T6 31/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.36

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.4

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

75%

T7 01/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.63

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.25

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.75

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.82

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.59

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.29

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.41

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Đồng Tháp

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.07 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Tháp