Dự báo thời tiết Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
5.97 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
6 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
6.58 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
5.58 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tháp Mười

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:14

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.86 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tháp Mười