Dự báo thời tiết Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  10.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  24.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  11.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  6.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:45
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.3%
 • Lượng mưa
  2.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Bình

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:47

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

6.495 km

Gió

2.74 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

2.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Bình