Dự báo thời tiết Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.4%
 • Lượng mưa
  1.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:07
T7 01/04
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/39.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.9°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  8.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:07
CN 02/04
bầu trời quang đãng
37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.9%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.4°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07
T2 03/04
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  4.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07
T3 04/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.2%
 • Lượng mưa
  4.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:07

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lấp Vò

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:07

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.65 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

13.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lấp Vò