Dự báo thời tiết Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lấp Vò

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:07

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.74 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lấp Vò