Dự báo thời tiết Huyện Lai Vung - Đồng Tháp 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
34°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:07
CN 26/03
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/39.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.8°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:07
T2 27/03
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/38.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.9%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:07
T3 28/03
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.8%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.9°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:07
T4 29/03
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.4%
 • Lượng mưa
  1.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.1°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:07

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lai Vung

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:07

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.79 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

4.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lai Vung