Dự báo thời tiết Huyện Lai Vung - Đồng Tháp 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.9%
 • Lượng mưa
  2.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.6%
 • Lượng mưa
  1.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.4%
 • Lượng mưa
  5.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.1%
 • Lượng mưa
  2.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.1%
 • Lượng mưa
  3.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lai Vung

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lai Vung