Dự báo thời tiết Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  15.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  24.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T4 04/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  10.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Lượng mưa
  8.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:45
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.6%
 • Lượng mưa
  2.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hồng Ngự

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:47

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.23 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hồng Ngự