Dự báo thời tiết Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.4%
 • Lượng mưa
  0.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  3.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  2.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Hồng Ngự

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hồng Ngự