Dự báo thời tiết Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:50 pm

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:40 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:40 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:39 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hồng Ngự

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.45 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hồng Ngự