Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Đồng Tháp 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  12.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  24.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  11.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.9%
 • Lượng mưa
  6.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:45
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74%
 • Lượng mưa
  3.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Đồng Tháp 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Đồng Tháp 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:47

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.95 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

1.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành