Dự báo thời tiết Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  13.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:48
T2 02/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  17.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  23.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T4 04/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  10.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  8.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:45

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Lãnh

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:48

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.97 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Lãnh