Dự báo thời tiết Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Lãnh

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.81 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

0.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Lãnh