Dự báo thời tiết Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Lãnh

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:07

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.79 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

4.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Lãnh