Dự báo thời tiết Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cao Lãnh

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

51%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.61 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cao Lãnh