Dự báo thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  16.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:50
T5 28/09
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  24.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:49
T6 29/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  5.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:49
T7 30/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.2%
 • Lượng mưa
  18.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:48
CN 01/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69%
 • Lượng mưa
  2.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

8.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hồng Ngự