Thời tiết Đồng Nai theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

77%

T5 22/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.91

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.85

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.67

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.3

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.39

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.37 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.6 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.76 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.24 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.68 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

81%

T6 23/02
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.26

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.94

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.88

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.07

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.79 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.86 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.22 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.03 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai trong 12h tới

Thời tiết Đồng Nai

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.3 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Nai