Thời tiết Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

91%

T4 07/06
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.65

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.242 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

90%

T5 08/06
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nhơn Trạch

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:29 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nhơn Trạch