Dự báo thời tiết Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/38.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.5%
 • Lượng mưa
  1.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:03
T2 03/04
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.8%
 • Lượng mưa
  6.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:03
T3 04/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.7%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.6°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:03
T4 05/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.8%
 • Lượng mưa
  2.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:03
T5 06/04
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/35.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/18:03

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nhơn Trạch

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:03

Thấp/Cao

25°

/

38°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nhơn Trạch