Dự báo thời tiết Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.1°/38.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.6%
 • Lượng mưa
  4.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  30°/34.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82%
 • Lượng mưa
  4.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/30.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/34.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  9.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.4%
 • Lượng mưa
  7.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.5%
 • Lượng mưa
  13.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nhơn Trạch

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nhơn Trạch