Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Mỹ

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Mỹ