Thời tiết Biên Hòa - Đồng Nai theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

93%

T5 08/06
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

84%

T6 09/06
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.83 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.83 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biên Hòa - Đồng Nai trong 12h tới

Thời tiết Biên Hòa

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:29 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Biên Hòa