Dự báo thời tiết Đồng Nai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:36 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:35 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:35 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:34 pm

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:34 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:33 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:33 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:33 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:32 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:32 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:31 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:31 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:30 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:30 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:30 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:29 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:29 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:29 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:28 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai 30 ngày tới


Lượng mưa Đồng Nai 30 ngày tới

Thời tiết Đồng Nai

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:43

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Nai