Dự báo thời tiết Đồng Nai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:04 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:04 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:04 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:04 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:04 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:04 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:04 pm

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai 30 ngày tới


Lượng mưa Đồng Nai 30 ngày tới

Thời tiết Đồng Nai

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:03

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.67 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Nai