Dự báo thời tiết Đồng Nai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai 15 ngày tới

Lượng mưa Đồng Nai 15 ngày tới

Thời tiết Đồng Nai

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

63%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.67 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Nai