Dự báo thời tiết Đồng Nai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
3.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai 15 ngày tới

Lượng mưa Đồng Nai 15 ngày tới

Thời tiết Đồng Nai

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.85 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

8.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Nai