Động đất diễn ra như thế nào?

KTT – Các trận động đất xảy ra một phần là bởi những hoạt động của những mảnh kiến tạo bị va chạm vào nhau, gây nên những cơn địa chấn làm rung chuyển Trái đất.

Thanh Nga (dịch)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn