Độ mặn tăng trên hệ thống thủy lợi An Trạch

Đó là nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin dự báo chất lượng nước ngày 26/3.

Đập dâng An Trạch.
Đập dâng An Trạch.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, kết quả quan trắc chất lượng nước trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn ngày 25/3 phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2020 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cho thấy độ mặn quan trắc tại 4 vị trí trạm bơm Miếu Ông (VT5), Cẩm Toại (VT6), Túy Loan (VT7),Tứ Câu (VT10) dao động từ 0,01‰ – 0,50‰ nên có thể lấy nước phục vụ tưới cho lúa.

Chỉ số chất lượng nước tại các vị trí đều từ mức trung bình đến tốt. Đáng chú ý tại trạm bơm Tứ Câu chất lượng nước ở mức trung bình, nguyên nhân do ở thượng lưu trạm bơm có vị trí xả thải của khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc đổ vào.

Kết quả tính toán, dự báo độ mặn trong từ ngày 26/03 – 01/04 tại các vị trí cho thấy: Trong giai đoạn từ ngày 26 – 28/3 độ mặn tiếp tục tăng, tại vị trí các trạm bơm dao động trong khoảng từ 0,1‰ đến 0,60‰; sau đó từ ngày 29/3 – 01/04 dự báo độ mặn sẽ giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở mức tương đối cao dao động trong khoảng từ 0,1‰ – 0,4‰.

Để giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra, trong quá trình vận hành hệ thống An Trạch, các đơn vị liên quan cần chú ý quản lý chặt chẽ nguồn nước và đảm bảo tưới cho các diện tích trong hệ thống.

Đặc biệt tại các trạm bơm Túy Loan và Miếu Ông, ngành chức năng cần chỉ đạo các đơn vị theo dõi diễn biến mực nước cũng như diễn biến xâm nhập mặn để đưa ra phương án vận hành các trạm bơm hợp lý; bám sát lịch thủy triều và lịch vận hành xả nước của các nhà máy thủy điện nhằm tăng cường vận hành các trạm bơm điện cố định, kịp thời đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn