Độ lạnh ở Trung Quốc khủng khiếp tới mức nào?

KTT – Để kiểm tra độ lạnh thấu xương ở Trung Quốc, 1 kênh truyền hình của nước này đã thực hiện 1 loạt các thí nghiệm. Và kết quả thực sự bất ngờ!

Thí nghiệm đầu tiên là hất 1 ca nước sôi ra ngoài trời, kết quả những hạt nước nóng lập tức biến thành tuyết ngay trên không trung. Một thí nghiệm khác với quả lê được để ngoài trời, nó đã đóng băng và cứng đến mức có thể dùng để đóng đinh mà không hề bị nát.

(tổng hợp)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn