Dự báo thời tiết Thị xã Mường Lay - Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  2.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.2°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.4%
 • Lượng mưa
  2.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.3°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.9°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.9°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.7°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Mường Lay - Điện Biên 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Mường Lay - Điện Biên 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Mường Lay

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

31°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Mường Lay