Dự báo thời tiết Thị xã Mường Lay - Điện Biên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
0.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
0.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
0.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
1.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Mường Lay - Điện Biên 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Mường Lay - Điện Biên 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Mường Lay

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.27 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:25 am
6:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Mường Lay