Dự báo thời tiết Thị xã Mường Lay - Điện Biên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:51 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:51 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:51 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:51 pm

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:52 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:52 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Mường Lay - Điện Biên 10 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Mường Lay - Điện Biên 10 ngày tới

Thời tiết Thị xã Mường Lay

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:49

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:25 am
6:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Mường Lay