Thời tiết Điện Biên theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

80%

T2 29/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.73

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.84

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.54

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.71

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.02

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.82

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

76%

T3 30/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.48

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.95

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.66

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Điện Biên

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:26 am
6:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Điện Biên